Łożysko elastomerowe

Mostopedia - Encyklopedia Mostow

Łożysko elastomerowe – (inaczej łożyska z elastomerów, gumowe, neoprenowe) wykonane są z tworzyw naturalnych lub sztucznych, posiadających właściwości zbliżone do kauczuku. Charakteryzują się dużą sprężystością i odkształcalnością. Pierwsze tego typu łożyska zastosowano we Francji w 1932 r., obecnie są coraz bardziej popularne ze względu na postęp w produkcji odpowiednich syntetyków oraz ich zalety (są tanie, mają niewielką wysokość konstrukcyjną, częściowo amortyzują wpływy dynamiczne, mogą ulegać przesunięciom i obrotom we wszystkich kierunkach).

rys.: T. Romaszkiewicz

Rys. 1a. Praca kinematyczna łożyska neoprenowego pod wpływem siły pionowej. Rys. 1b. Praca kinematyczna łożyska neoprenowego pod wpływem siły poziomej. Rys. 1c. Praca kinematyczna łożyska neoprenowego pod wpływem momentu zginającego.

Rys. 1. Praca kinematyczna łożyska neoprenowego pod wpływem : a) siły pionowej, b) siły poziomej, c) momentu zginającego.


Łożyska gumowe są najczęściej zbrojone. Składają się z kilku warstw gumy (grubości 8-20 mm), między którymi znajdują się blachy zbrojeniowe (minimalnej grubości 2 mm).

rys.: T. Romaszkiewicz

Rys. 2. Łożysko gumowe zbrojone blachami stalowymi zatopionymi w gumie.

Rys. 2. Łożysko gumowe zbrojone blachami stalowymi zatopionymi w gumie.

Do wad łożysk gumowych należą : wrażliwość na niskie temperatury oraz starzenie się gumy (trwałość szacuje się na 20-30 lat). W związku z tym nie są zalecane na terenach gdzie temperatura spada poniżej -30 0C. Projektując konstrukcję należy również liczyć się z tym, że w przyszłości będzie konieczna ich wymiana.
Podczas badania łożysk gumowych na działanie sił poziomych stwierdzono że ulegają one uszkodzeniu dopiero przy przesunięciu 2,5 ÷ 3 razy większym niż aktywna grubość łożyska tj. suma wszystkich grubości warstw gumy (bez wkładek stalowych).

fot.: K. Sadowski

Rys. 3. Łożysko elastomerowe mostu w Kępkach.

Rys. 3. Łożysko elastomerowe mostu w Kępkach.

Wykorzystane materiały:

[1] Szczygieł J.: Mosty z betonu zbrojonego i sprężonego. WKŁ 1978

[2] Kędzierski B.: Postęp techniczny w mostownictwie. WKŁ 1972

[3] Cichocki M.: Wykłady – Mosty betonowe. Semestr VIII WILiŚ PG 2006


Opracował: Tomasz Romaszkiewicz

          Sponsorzy serwisu :