Awanbek

Mostopedia - Encyklopedia Mostow

Awanbek – (inaczej dziób montażowy) lekka konstrukcja, najczęściej kratownicowa lub blachownicowa, stosowana w metodzie nasuwania podłużnego budowy mostów. Pozwala ona na wcześniejsze osiągnięcie kolejnych filarów, znacznie redukując momenty wspornikowe występujące w fazie montażowej. Zamiast awanbeków można używać w tym samym celu tymczasowych masztów z odciągami wantowymi.

rys.: T. Romaszkiewicz

Rys. 1. Schemat nasuwania podłużnego konstrukcji z wykorzystaniem awanbeku.

Rys. 1. Schemat nasuwania podłużnego konstrukcji z wykorzystaniem awanbeku.

fot. T. Romaszkiewicz

fot.: T. Romaszkiewicz

Rys. 2. Awanbek zastosowany przy budowie wiaduktu w ciągu autostrady A1 (widok od czoła). Rys. 3. Awanbek zastosowany przy budowie wiaduktu w ciągu autostrady A1 (widok z boku).

Rys. 2. Awanbek zastosowany przy budowie wiaduktu w ciągu autostrady A1 (widok od czoła).

Rys. 3. Awanbek zastosowany przy budowie wiaduktu w ciągu autostrady A1 (widok z boku).

fot. Ł. Kłosin

fot.: Ł. Kłosin

Rys. 4. Awanbek zastosowany przy nasuwaniu konstrukcji wiaduktu autostradowego w Goszynie. Rys. 5. Awanbek zastosowany przy nasuwaniu konstrukcji wiaduktu autostradowego w Goszynie.

Rys. 4. Awanbek zastosowany przy nasuwaniu konstrukcji wiaduktu autostradowego w Goszynie (widok z tyłu).

Rys. 5. Awanbek zastosowany przy nasuwaniu konstrukcji wiaduktu autostradowego w Goszynie. (zbliżenie).


Wykorzystane materiały:

[1] K. Furtak: Wprowadzenie do projektowania mostów. Politechnika Krakowska 1999.Opracował: Tomasz Miłaszewski

          Sponsorzy serwisu :