Bariera energochłonna

Mostopedia - Encyklopedia Mostow

Bariera energochłonna – (inaczej bariera elastyczna, bariera podatna) jeden z elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu na obiekcie mostowym. W przypadku zjechania pojazdu z wyznaczonego pasa ruchu, bariera ma za zadanie „prowadzić” pojazd jak najbardziej równolegle do toru ruchu, uniemożliwiając w szczególności odbicie pojazdu od bariery albo przekroczenie krawędzi drogi – „Linia ewentualnego kontaktu prowadnicy z pojazdem powinna odpowiadać położeniu środka ciężkości tego pojazdu” [1]. Działanie bariery energochłonnej polega na absorpcji energii uderzenia pojazdu dzięki możliwym dużym odkształceniom elementów bariery. Zmniejsza to zarówno siłę działającą niszcząco na pojazd (reakcja z bariery) jak i siłę przekazywaną na konstrukcję mostu i odprowadzaną następnie na łożyska.

fot.: T.Romaszkiewicz

fot.: T.Romaszkiewicz

Rys. 1. Bariera energochłonna na wiadukcie w ciągu ul. Szubińskiej w Bydgoszczy. Rys. 2. Mocowanie prowadnicy bariery energochłonnej na wiadukcie w ciągu ul. Szubińskiej w Bydgoszczy.

Rys. 1. Bariera energochłonna na wiadukcie w ciągu ul. Szubińskiej w Bydgoszczy.

Rys. 2. Mocowanie prowadnicy bariery energochłonnej na wiadukcie w ciągu ul. Szubińskiej w Bydgoszczy.

Bariery wykonuje się zazwyczaj ze stali, jednak w celu minimalizacji kosztów utrzymania i konserwacji coraz częściej stosuje się stal nierdzewną. Głównymi elementami konstrukcyjnymi barier są pionowe słupki i mocowana do nich prowadnica. Przekroje dobiera się na siłę uderzenia pojazdu wynikająca głównie z masy, prędkości oraz kąta najazdu pojazdu na barierę. Sztywność bariery powinna być dobrana tak, aby w wyniku uderzenia wystąpił lokalny mechanizm zniszczenia bariery a siły przekazywane na elementy konstrukcyjne mostu były jak najmniejsze. Bariera musi być odpowiednio przymocowana do konstrukcji mostu (najczęściej kapy chodnikowej), a połączenie tak zaprojektowane by wytrzymało uderzenie pojazdu.

rys.: T.Miłaszewski

fot.: A.Kozakiewicz

Rys. 3. Bariera energochłonna typu SP-06. Rys. 4. Mocowanie bariery energochłonnej na moście im. Jana Pawła II w Puławach.

Rys. 3. Bariera energochłonna typu SP-06.

Rys. 4. Mocowanie bariery energochłonnej na moście im. Jana Pawła II w Puławach.

Wybór pomiędzy zastosowaniem barier elastycznych bądź barier sztywnych zależy przede wszystkim od projektowanego zakresu prędkości ruchu oraz kątów najazdu dla danej drogi. Bariery elastyczne stosuje się dla większych prędkości i kątów najazdu, przy których zastosowanie barier sztywnych powodowałyby zbyt duże uszkodzenia pojazdu, tym samym zmniejszając bezpieczeństwo pasażerów.

Wykorzystane materiały:

[1] J. Głomb: Wyposażenie mostów. WKiŁ 1976

[2] M.Y.H. Bangash: Prototype Bridge Structures: analysis and design. Thomas Telford 1999


Opracował: Tomasz Miłaszewski

          Sponsorzy serwisu :