Bariera sztywna

Mostopedia - Encyklopedia Mostow

Bariera sztywna – (inaczej próg) jest to jeden z elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu na obiekcie mostowym, alternatywny w stosunku do barier energochłonnych. Bariera sztywna ma za zadanie utrzymać pojazd w obrębie jezdni działając na zasadzie odbojnicy, konstruowanej z reguły w postaci betonowego progu lub podwyższonego krawężnika (na obiektach o niewielkich prędkościach ruchu pojazdów). Betonowe progi mają zazwyczaj wysokość ok 40-50cm, podwyższone krawężniki natomiast ok 25cm. Są one często wkomponowane w prefabrykaty chodnikowe.

W przeciwieństwie do barier energochłonnych, bariery sztywne powinny być zaprojektowane tak by nie ulec zniszczeniu w wyniku uderzenia pojazdu. Siła uderzenia przekazuje się więc na elementy konstrukcyjne mostu oraz na pojazd w postaci reakcji, co warunkuje zakres stosowalności tego rozwiązania.


Wykorzystane materiały:

[1] J. Głomb: Wyposażenie mostów. WKiŁ 1976

[2] M.Y.H. Bangash: Prototype Bridge Structures: analysis and design. Thomas Telford 1999


Opracował: Tomasz Miłaszewski

          Sponsorzy serwisu :