Dylatacja

Mostopedia - Encyklopedia Mostow

Dylatacja – szczelina między elementami, umożliwiająca ich wzajemne swobodne przemieszczenie się względem siebie na wybranych kierunkach. Ma to zapobiegać przekazywaniu sił między fragmentami konstrukcji, które zmieniają swoje gabaryty z uwagi na temperaturę, reologię lub doznają przemieszczeń pod obciążeniem. Dylatacja powiązana jest z projektowanym układem statycznym konstrukcji. Jej brak zmienia ten układ i może skutkować uszkodzeniami. Dylatację stosuje się we wszystkich gałęziach budownictwa np. w mostach, budynkach, posadzkach, poręczach, szynach itp..

fot. T.Romaszkiewicz

fot.: M. Szafrański

Rys. 1. Dylatacja poręczy kładki podwieszonej przy galerii Malta w Poznaniu. Rys. 2. Dylatacja szyn kolejowych mostu przez rz. Bug w Wyszkowie.

Rys. 1. Dylatacja poręczy kładki podwieszonej przy galerii Malta w Poznaniu.

Rys. 2. Dylatacja szyn kolejowych mostu przez rz. Bug w Wyszkowie.

fot.: T. Romaszkiewicz

fot.: T. Romaszkiewicz

Rys. 3. Dylatacja między przęsłami mostu T.Kościuszki w Gdańsku. Rys. 4. Brak dylatacji nawierzchni spowodował jej uszkodzenie.

Rys. 3. Dylatacja między przęsłami mostu T.Kościuszki w Gdańsku.

Rys. 4. Brak dylatacji nawierzchni spowodował jej uszkodzenie.


Opracował: Tomasz Romaszkiewicz, Krzysztof Żółtowski

          Sponsorzy serwisu :