Estakada

Mostopedia - Encyklopedia Mostow

Estakada - budowla mostowa o znacznej często długości, służąca do wyniesienia drogi ponad teren i zapewniająca przestrzeń komunikacyjną pod sobą (patrz skrajnia mostu). Bardzo często stosowana w rozwiązaniach skrzyżowań bezkolizyjnych, jako dojazd na most, a także w przypadkach braku możliwości wykonania nasypu (którego wykonanie jest z reguły droższe).

fot.: T. Romaszkiewicz

Rys. 1. Estakada w ciągu ulicy Okopowej w Gdańsku.

Rys. 1. Estakada w ciągu ulicy Okopowej w Gdańsku.

Wykorzystane materiały:

[1] H. Czudek, W. Radomski: Podstawy mostownictwa. PWN 1974

[2] B. Kędzierski: Postęp techniczny w mostownictwie. WKŁ 1972


Opracował: Tomasz Romaszkiewicz

          Sponsorzy serwisu :