Most

Mostopedia - Encyklopedia Mostow

Most – budowla służąca do przeprowadzenia drogi komunikacyjnej nad wszelkiego rodzaju przeszkodami wodnymi (rzekami, jeziorami, kanałami, cieśninami morskimi). Podstawowymi elementami składowymi mostu są przęsła oraz podpory. Podpory skrajne noszą nazwę przyczółków, natomiast pośrednie – filarów. Ze względu na przeznaczenie użytkowe, wyróżniamy mosty drogowe, kolejowe, tramwajowe, mosty (kładki) dla pieszych, mosty rurociągowe, itp. Szczegółowy podział mostów podano m. in. w [1]. Przykłady omawianego rodzaju konstrukcji zobrazowano na poniższych rysunkach.

fot. A.Szafrańska

fot.: M. Malinowski

Rys. 1. Kładka nad stumieniem w Alpach-Francja Rys. 2. Most drogowy przez rzekę Dziwną w ciągu obwodnicy miasta Wolin.

Rys. 1. Kładka nad stumieniem w Alpach (Francja)

Rys. 2. Most drogowo-kolejowy przez rzekę Dziwną w ciągu obwodnicy miasta Wolin.

fot.: M. Szafrański

Rys. 3. Dwupoziomowy most drogowo-kolejowy Luiza I nad rzeką Douro w Porto (Portugalia).

Rys. 3. Dwupoziomowy most drogowo-kolejowy Luiza I nad rzeką Douro w Porto (Portugalia).

Wykorzystane materiały:

[1] H. Czudek, W. Radomski: Podstawy mostownictwa. PWN 1974

[2] B. Kędzierski: Postęp techniczny w mostownictwie. WKŁ 1972

[3] D.J. Brown: Mosty. Trzy tysiące lat zmagań z naturą. Arkady 2005.


Opracował: Tomasz Romaszkiewicz, Marek Szafrański

          Sponsorzy serwisu :