Mostownica

Mostopedia - Encyklopedia Mostow

Mostownica – drewniana belka używana jako podkład pod szyny na kolejowym obiekcie mostowym. Jej zadaniem jest ograniczenie wpływu dynamicznego oddziaływania przejeżdżającego taboru na konstrukcję, jak również zbliżenie sztywności jezdni kolejowej na obiekcie do tej na szlaku. Powinna być oparta na podłużnicach lub dźwigarach przy pomocy klocków centrujących.

rys.: T. Romaszkiewicz

Rys. 1. Schemat obiektu kolejowego z jezdnią otwartą.
Tabela 1. Wymiary mostownic [cm]
B
180
190
200
210
220
230
240
L 250 270 300
b x h 22 x 24 24 x 27 26 x 30
Rozstaw max 70 (zwykle 65)

Rys. 1. Schemat obiektu kolejowego z jezdnią otwartą.


fot.: T. Romaszkiewicz

fot.: A. Kozakiewicz

Rys. 2. Mostownica z boku. Rys. 3. Mostownice mostu kolejowego na trasie Gdynia-Kościerzyna w km 163.652

Rys. 2. Mostownica z boku.

Rys. 3. Mostownice mostu kolejowego na trasie Gdynia-Kościerzyna w km 163.652

Wykorzystane materiały:

[1] K. Wysiatycki: Materiały pomocnicze dla studentów specjalności mostowej. PG 2006

[2] Id-2: Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. Warszawa 2005


Opracował: Tomasz Romaszkiewicz

          Sponsorzy serwisu :