Przepust

Mostopedia - Encyklopedia Mostow

Przepust – obiekt mostowy wykonany w nasypie, służący do przeprowadzenia cieków wodnych, ciągów pieszych, urządzeń technicznych lub dróg podrzędnych z jednej strony nasypu na drugą. W zależności od charakteru drogi nad przepustem rozróżnia się przepusty drogowe bądź kolejowe. Obecnie przepusty często służą umożliwieniu swobodnej migracji zwierząt.

fot. A. Kozakiewicz

fot.: A. Kozakiewicz

Rys. 1. Przepust drogowy. Rys. 2. Przepust drogowy na trasie Reda - Władysławowo.

Rys. 1. Przepust drogowy.

Rys. 2. Przepust drogowy na trasie Reda - Władysławowo.


Wykorzystane materiały:

[1] H. Czudek, W. Radomski: Podstawy mostownictwa. PWN 1974

[2] J. Szczygieł: Mosty z betonu zbrojonego i sprężonego. WKŁ 1978


Opracował: Tomasz Miłaszewski

          Sponsorzy serwisu :