Relining

Mostopedia - Encyklopedia Mostow

Relining – (ang. reline, na nowo podszyć) – technologia naprawy i wzmocnienia, polegająca na wprowadzeniu w światło istniejącego obiektu konstrukcji z tworzyw sztucznych lub stali karbowanej, a następnie wypełnieniu przestrzeni pomiędzy nową i starą konstrukcją betonem lub mieszankami piaskowymi. Relining umożliwia wszechstronne wzmacnianie mostów i przepustów, a także kominów przemysłowych, sieci kanalizacyjnych, sieci drenarskich itp. Ideę metody reliningu pokazano schematycznie na rysunku 1. Przykład zrealizowanego wzmocnienia przedstawiono na rysunkach 2 i 3.

Rys. M. Szafrański

wzmocnieniu,(1 – konstrukcja pierwotna, 2 – wypełnienie, 3 – konstrukcja wzmacniająca)

Rys. 1. Idea wzmocnienia metodą reliningu, a) przekrój przed wzmocnieniem, b) przekrój po wzmocnieniu, (1 – konstrukcja pierwotna, 2 – wypełnienie, 3 – konstrukcja wzmacniająca)

fot.: M. Malinowski

fot.: M. Malinowski

Rys. 2. Przykład modernizacji przepustu drogowego metodą reliningu w m.  Lubiszewo (gmina Tczew) - obiekt przed wzmocnieniem. Rys. 3. Przykład modernizacji przepustu drogowego metodą reliningu w m. Lubiszewo (gmina Tczew) - obiekt po wzmocnieniu.

Rys. 2. Przykład modernizacji przepustu drogowego metodą reliningu w m. Lubiszewo (gmina Tczew) - obiekt przed wzmocnieniem.

Rys. 3. Przykład modernizacji przepustu drogowego metodą reliningu w m. Lubiszewo (gmina Tczew) - obiekt po wzmocnieniu.

Wykorzystane materiały:

[1] M. Malinowski, M. Szafrański, M. Dudek: Zastosowanie rur i konstrukcji podatnych do wzmacniania obiektów mostowych. International Workshop on Rehabilitation of Existing Urban Building Stock, CURE 2004.

[2] M. Malinowski, M. Dudek, M. Szafrański, B. Lupa: Projekt budowlany remontu przepustu na rowie R-168 w m. Lubiszewo. Sopot, grudzień 2003.


Opracował: Marek Szafrański

          Sponsorzy serwisu :