Rozdział poprzeczny

Mostopedia - Encyklopedia Mostow

Rozdział poprzeczny - (inaczej rozkład poprzeczny, linia rozdziału poprzecznego) służy do wyznaczania wpływu dowolnie ustawionych obciążeń w przekroju poprzecznym na rozpatrywany dźwigar. Inaczej: określa jaka część obciążenia (np. poręczy, nawierzchni, krawężnika) położonego w pewnym miejscu przekroju poprzecznego mostu, obciąża dany dźwigar. Najczęściej przedstawiany w postaci wykresu. Stanowi analogie do linii wpływu dla przekroju podłużnego.

rys.: T. Miłaszewski

Rys. 1. Linia rozdziału poprzecznego wewnętrznego dźwigara betonowego, wyznaczona metodą Gyuona–Masseneta.

Rys. 1. Linia rozdziału poprzecznego wewnętrznego dźwigara betonowego, wyznaczona metodą Gyuona–Masseneta.

Istnieje wiele metod wyznaczania rozdziału poprzecznego :

   - metody analizy prętowej (1D) : met. sztywnej poprzecznicy, met. rozciętej poprzecznicy, met. Leonharda, met. Błaszkowskiego, met. Trosta

   - metody analizy powierzchniowej (2D) : met. Gyuona – Massoneta, met. Donczenki, met. Szymkiewicza

   - metody analizy przestrzennej (3D) - bazujące na metodzie elementów skończonych


Wykorzystane materiały:

[1] J. Szczygieł: Mosty z betonu zbrojonego i sprężonego. WKŁ 1978

[2] A. Kozakiewicz: Ćwiczenia – Mosty betonowe. PG WILiŚ 2005/2006Opracował: Tomasz Miłaszewski

          Sponsorzy serwisu :