Sączek odwadniający

Mostopedia - Encyklopedia Mostow

Sączek odwadniający - element systemu odwodnienia mostu służący do odprowadzenia wody zbierającej się na izolacji wodoszczelnej. Woda przedostająca się przez warstwy nawierzchni jest za jego pośrednictwem odprowadzana poza most – woda skapuje bezpośrednio pod mostem lub jest odprowadzana do rur odwadniających. Wykonywane najczęściej z rur PVC Ø50, ewentualnie ze stali nierdzewnej. Muszą być wyprowadzone min. 50mm poniżej dolnej krawędzi płyty.

rys.: T. Miłaszewski

Rys. 1. Umiejscowienie sączka odwadniającego w przekroju poprzecznym mostu.

Rys. 1. Umiejscowienie sączka odwadniającego w przekroju poprzecznym mostu.

fot.: T. Miłaszewski

fot.: A. Kozakiewicz

Rys. 2. Sączek odwadniający pod mostem drogowym na trasie Orneta – Miłakowo. Rys. 3. Widok z góry na sączek odwadniający zastosowany przy budowie mostu w Puławach.

Rys. 2. Sączek odwadniający pod mostem drogowym na trasie Orneta – Miłakowo.

Rys. 3. Widok z góry na sączek odwadniający zastosowany przy budowie mostu w Puławach.


Wykorzystane materiały:

[1] GDDKiA : Wykaz detali mostowych. 2002Opracował: Tomasz Miłaszewski

          Sponsorzy serwisu :