Skrajnia

Mostopedia - Encyklopedia Mostow

Skrajnia – przestrzeń w przekroju poprzecznym trasy komunikacyjnej (drogowej, kolejowej, żeglownej itp.) w której nie mogą znajdować się żadne elementy konstrukcyjne, bądź urządzenia związane z eksploatacją obiektu. Jest to przestrzeń przeznaczona wyłącznie do ruchu jednostek dla których trasa jest zaprojektowana np. samochodów, pociągów, statków, ludzi.

Skrajnia w istotny sposób wpływa na wybór typu konstrukcji oraz geometrię przekroju poprzecznego, ograniczając lub wręcz eliminując pewne rozwiązania np. jazda górą lub dołem, łuki proste lub pochylone, stężenia górne bądź ich brak. Częstym przypadkiem jest ograniczenie wysokości konstrukcyjnej mostu ze względu na skrajnię pod obiektem.

Rys. T.Miłaszewski

Rys. 1. Przykład skrajni kolejowej w przekroju poprzecznym mostu łukowego z jazdą dołem.

Rys. 1. Przykład skrajni kolejowej w przekroju poprzecznym mostu łukowego z jazdą dołem.


Wykorzystane materiały:

[1] H. Czudek, W. Radomski: Podstawy mostownictwa. PWN 1974


Opracował: Tomasz Miłaszewski

          Sponsorzy serwisu :