Wiadukt

Mostopedia - Encyklopedia Mostow

Wiadukt – budowla mostowa służąca do przeprowadzenia drogi komunikacyjnej nad wszelkiego rodzaju przeszkodami lądowymi, np. doliną, wąwozem, inną drogą kołową lub kolejową. Do pokonania przeszkód wodnych służą mosty z tym, że jeśli na dnie wąwozu lub doliny znajduje się rzeka lub potok, używa się nazwy wiadukt. W zależności od rodzaju taboru poruszającego się po obiekcie, wyróżniamy wiadukty drogowe, kolejowe, drogowo – kolejowe, tramwajowe, drogowo – tramwajowe, itp. Na rysunkach 1 i 2 pokazano dwa przykłady omawianego rodzaju konstrukcji.

fot.: M. Szafrański

fot.: M. Szafrański

Rys. 1. Wiadukt drogowy w ciągu ul. Braci Lewoniewskich w Gdańsku – Wrzeszczu (okres modernizacji). Obiekt przeprowadza ruch kołowy nad torami kolejowymi PKP, stanowiąc połączenie mieszkaniowej dzielnicy Gdańsk – Zaspa z ul. Grunwaldzką. Rys. 2. Wiadukt Millau rozciąga się nad doliną rzeki Tarn w południowej Francji. Jest on obecnie najwyższą konstrukcją mostową na świecie, w której najbardziej wyniosła spośród siedmiu podpór liczy 343 m. Całkowita długość obiektu wynosi 2460 m, co czyni go jednocześnie najdłuższą ciągłą konstrukcją podwieszoną świata.

Rys. 1. Wiadukt drogowy w ciągu ul. Braci Lewoniewskich w Gdańsku – Wrzeszczu (okres modernizacji). Obiekt przeprowadza ruch kołowy nad torami kolejowymi PKP, stanowiąc połączenie mieszkaniowej dzielnicy Gdańsk – Zaspa z ul. Grunwaldzką.

Rys. 2. Wiadukt Millau rozciąga się nad doliną rzeki Tarn w południowej Francji. Jest on obecnie najwyższą konstrukcją mostową na świecie, w której najbardziej wyniosła spośród siedmiu podpór liczy 343 m. Całkowita długość obiektu wynosi 2460 m, co czyni go jednocześnie najdłuższą ciągłą konstrukcją podwieszoną świata.


Wykorzystane materiały:

[1] H. Czudek, W. Radomski: Podstawy mostownictwa, PWN 1974.

[2] D.J. Brown: Mosty. Trzy tysiące lat zmagań z naturą, Arkady 2005.


Opracował: Tomasz Romaszkiewicz, Marek Szafrański

          Sponsorzy serwisu :