Wyboczenie

Mostopedia - Encyklopedia Mostow

Wyboczenie - utrata prostoliniowej geometrii elementu (wygięcie) co wiąże się ze spadkiem zdolności przejmowania obciążeń. Występuje gdy obciążająca pręt siła podłużna N przekroczy wartość krytyczną Ncrit, która zależy od charakterystyk geometrycznych, długości ściskanego elementu i sposobu jego zamocowania. Wyboczenie może być sprężyste, czyli takie, gdy po odciążeniu pręt wraca do pierwotnego kształtu, lub niesprężyste - gdy pręt utrzymuje swój wyboczony kształt także po odciążeniu.
          Zagadnienie to było bardzo ważne dla budowniczych mostów z XVIII wieku – nie wiedzieli oni czemu pręty obciążone jedynie osiowo ulegały wygięciu. Problemem tym zajął się Leonhard Euler i przedstawił jego rozwiązanie w następujący sposób :

rys. M.Malek

Rys. 1. Idea wyboczenia. Punktem wyjścia było równanie linii ugięcia belki

   Image:Wyboczenie_rwn_1.jpg
Posiada ono dwa rozwiązania :
   Image:Wyboczenie_rwn_3.jpg

Podstawiając warunki brzegowe do (2) otrzymał :
         Image:Wyboczenie_rwn_2.jpg

Rys. 1. Idea wyboczenia.

Powyższy wzór na siłę krytyczną dotyczy omówionego prostego schematu. W ogólnym wypadku należy pamiętać o poprawnym uwzględnieniu warunków brzegowych jak i sprawdzeniu czy materiał wcześniej nie wyjdzie poza zakres liniowej pracy.

Wykorzystane materiały:

[1] Bielewicz E. „Wytrzymałość materiałów.” Gdańsk 1992


Opracował: Mateusz Malek, Tomasz Romaszkiewicz

          Sponsorzy serwisu :