Wysokość konstrukcyjna

Mostopedia - Encyklopedia Mostow

Wysokość konstrukcyjna – jeden z ważniejszych parametrów określających główne wymiary pionowe mostu. Jest to największa odległość pomiędzy dolną krawędzią przęsła a niweletą drogi na moście, przy czym przez dolną krawędź przęsła rozumie się nie tylko konstrukcję ale również grubość lub wysokość wszystkich urządzeń do niej przymocowanych (np. urządzenia podtrzymujące trakcje elektryczną), z uwzględnieniem przewidywanych ugięć konstrukcji. Inaczej - jest to przestrzeń jaką mamy do dyspozycji przy projektowaniu konstrukcji. Najczęściej jest ograniczona i w sposób znaczący wpływa na wybór rozwiązania całej konstrukcji.

rys.: T. Romaszkiewicz

Rys. 1. Wysokość konstrukcyjna mostu kratownicowego z jazdą dołem.

Rys. 1. Wysokość konstrukcyjna hk mostu kratownicowego z jazdą dołem.

Wykorzystane materiały:

[1] H. Czudek, W. Radomski: Podstawy mostownictwa. PWN 1974


Opracował: Tomasz Miłaszewski

          Sponsorzy serwisu :